Tolkeservice

Tella Consultants tilbyder neutral tolkeservice. Vores kompetente tolke bringer borger og tolkebruger tættere sammen, og fjerner de sproglige og kulturelle barrierer mellem de to parter. Vores arbejdsmoral og tolkeetik beror på pålidelighed, ansvar i tolkerollen, neutralitet og menneskelig forståelse. Vi oversætter ikke blot det sagte eller skrevne ord, men sikrer os, at det bliver forstået korrekt af modtageren. På den måde undgås misforståelser, og der skabes tillid mellem borger og tolkebruger.

Upartisk tolkeservice

Alle tolke hos Tella Consultants ved, hvad god tolketeknik er – og udfører deres opgaver derefter. Det indebærer blandt andet, at de forholder sig upartisk og neutralt i forbindelse med enhver form for tolkeservice. Tolken fungerer udelukkende som formidler af samtalen og gengiver det sagte uden fortolkning. Dialogen foregår altid mellem borger og tolkebruger – og ikke mellem borger/tolkebruger og tolk.

Desuden har vores tolke pligt til altid at undersøge opgavens karakter på forhånd og at gennemføre opgaven bedst muligt med udgangspunkt i en grundig forberedelse på samtalens kontekst.

Arbejdsetik og tolketeknik

Vores tolke har høj standard og ved alle hvad god tolketeknik og arbejdsetik er. Det indebærer blandt andet, at de er i stand til at levere en høj sprogfaglig og etisk kvalitet i tolkningen, at de opfører sig professionelt og ansvarsbevidst, og at de formår at udvise en skærpet opmærksomhed.

Alle vores tolke har sprogfaglige forudsætninger for at kunne levere en optimal tolkeservice. Tolkenes sproglige kundskaber har enten rødder i en relevant sproguddannelse, erfaring som statsprøvet tolk eller translatør eller en opvækst med sproget som første eller andet modersmål.

Vores tolke har tavshedspligt og forholder sig som neutrale formidlere. Dermed er et samarbejde med Tella Consultants synonym med upartisk tolkeservice, som uden partisk indblanding i politisk ideologi, religion og lignende personlige omstændigheder opfylder alle krav til god tolketeknik og arbejdsetik.

 

Tolkeservice i mange former

Vi leverer tolkeservice i form af fremmødetolkning, telefontolkning og videotolkning, og vi leverer skriftlige oversættelser.

 

Book nu

Vores tolke:

 • behersker dansk og det sprog/den dialekt, der tolkes fra/til såvel mundtligt som skriftligt.
 • har som udgangspunkt en relevant sproguddannelse, er statsprøvet tolk, translatør eller har det relevante sprog som 1. eller 2. modersmål.
 • efterlever retningslinjerne i vores tolketeknik og etik.
 • er i stand til at levere en høj sprogfaglig- og etisk kvalitet i tolkningen.
 • er i stand til at at udvise en skærpet opmærksomhed.
 • tolker ordret mellem parterne, uden fortolkning af det sagte og agerer udelukkende som medie.
 • forholder sig neutralt, men formår at afklare forståelsesmæssige problemer.
 • er bekendte med overholdelse af tavshedspligt.
 • er i stand til at tage behørig hensyn til parterne i samtalen.
 • har en professionel og ansvarsbevidst opførsel.
 • må i udgangspunktet ikke have en relation til den, der tolkes for og må derfor, for at sikre borgers integritet, erklære sig inhabil.
 • besidder en ren straffeattest.