Virksomhedsmentor-Virksomhedsmentoren-praktik-løntilskudsjob-ansættelse

Virksomhedsmentor

Virksomhedsmentoren etablerer praktik- og løntilskudsforløb med henblik på ordinær ansættelse, udarbejdelse og eksekvering af alt tilhørende papirarbejde, løbende statusopfølgning, støtte og planlægning ift. videre forløb m.m. Efter ansættelse slipper konsulenten først borgeren efter vurdering af at denne er så selvkørende, at indsatsen fra virksomhedsmentoren er overflødig.

 

Beskæftigelsesorienteret specialrådgivning ydes af vores virksomhedsmentorer. Vores tætte samarbejde med virksomheder og intensive indsats bestræber sig på, at alle nye borgere får kontakt til en relevant og beskæftigelsespotentiel arbejdsplads.

 

Vores overordnede mål er at formidle arbejdspladser til vores nye medborgere og styrke deres personlige og faglige udvikling undervejs, og at de herigennem opnår gode udviklingsmuligheder og en bedre inklusion i samfundet. Vi benytter vores stærke netværk og opnår hurtige resultater i samarbejdet mellem vore tre primære fokusgrupper:

- Kommunerne

- Den nye medborger

- Private og offentlige virksomheder

 

Den beskæftigelsesrettede indsats omfatter typisk:

  • Rådgivning om procesregler og resultatorienteret forløb på vej til arbejdsmarkedet
  • Kompetenceafklaring og vurdering af tidligere uddannelse
  • Branchespecifikke forløb
  • Innovativt og målrettet undervisningsforløb – opkvalificering af kompetencer
  • Vejledning i iværksætteri og etablering af egen virksomhed
  • Udarbejdelse af job- og karriereplan
  • Udarbejdelse af kompetencemappe med CV, karriereplan, forslag til opkvalificerende kurser m.m.
  • Danskundervisning integreret med kultur og samfundsfag
  • Hjælp til at finde virksomhedspraktik og fast job
  • Status, evaluering og opfølgning

 

Et bærende delmål er at medborgeren hurtigst muligt får opbygget de nødvendige kompetencer, kvalifikationer og netværk for at kunne klare sig selv i det danske samfund. I alle vores individuelle og innovative forløb arbejder vi målrettet mod beskæftigelse via motivation og synliggørelse af nye muligheder for at opnå den bedst mulige inddragelse og ansvarsfølelse. I vores øjne er medborgerens ejerskab over egen udvikling essentielt for at denne skal føle succes efter forløbet er afsluttet.

Alle vores forløb er bygget op omkring gruppeforløb, individuelle samtaler, coaching, virksomhedsbesøg, matchning mellem personer og virksomheder samt formidling af nødvendige opkvalificerende kurser. Afhængig af den aftalte model og medborgerens behov vil der bruges mere eller mindre tid på de forskellige emner.

 

Book nu