Mentor-og-støttekontaktperson-Tella-Consultants-Tolk-Mentorstøtte-Kulturformidling

Mentor- og støttekontaktperson

Som støtte- og kontaktperson tager vi hånd om alle aspekter i borgerens liv. Alt, hvad der har betydning for individets integrationsproces for at kunne fungere godt i sin nye tilværelse i Danmark, er vigtigt, og har stor fokus fra mentorens side. En mentor/støttekontaktperson er en erfaren person, som med udgangspunkt i egne erfaringer, kompetencer og uddannelse yder vejledning og støtte i forbindelse med uddannelse, jobsøgning eller andre forløb, som er med til at udvikle kompetencer.

Hvad laver en støttekontaktperson?

Vi yder støtte og vejledning i de sociale aspekter, og giver uddannelses- og erhvervsorienteret vejledning. Som støtteperson yder Tella Consultants en aktiv og empatisk støtte i øjenhøjde, som bygger på interkulturel forståelse. Borgeren bliver velfunderet i lokalsamfundet, får udbygget sit netværk og bliver fortrolig med offentlige instanser og selvhjulpen i hverdagen.

Mentoren fungerer i høj grad som en kulturtolk for borgeren, hvor borgeren opnår forståelse af skrevne og uskrevne regler, normer og forventninger, og vil på den måde hurtigt kunne begå sig i sociale sammenhænge. Desuden kan mentoren stille mentalt udfordrende krav til borgeren og på den måde støtte individet i en udviklingsproces.

 

Vores mentorer og støttekontaktpersoner yder støtte og vejledning i de sociale aspekter i den uddannelses- og erhvervsorienterede vejledning samt indenfor beskæftigelse med det formål at forbedre borgerens muligheder for at gennemføre uddannelse eller opnå beskæftigelse. I andre tilfælde kan det dog også være støttekontaktpersonens opgave at yde fokuseret social- og netværksstøtte eller at fungere som støtte i forbindelse med besøg hos læge, psykolog eller lignende forløb der sætter store krav til borgeren.

 

Individuelle forløb med en mentor og støttekontaktperson

Alle forløb tilrettelægges individuelt, så den enkelte borger bedst muligt bliver imødekommet og støttet videre frem. Med afsæt i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven, loven om en aktiv socialpolitik, serviceloven og den allerede indgåede individuelle integrationskontrakt sammensætter vi sammen med den pågældende offentlige institution helhedsorienterede løsninger for både børn, unge og voksne, hvor Tella Consultants støttekontaktpersoner yder en aktiv og empatisk støtte i øjenhøjde, som er bygget på interkulturel forståelse.

 

Kontakt

Tella Consultants arbejder indenfor alle aspekter af integration i hele Danmark. Ligeledes stiller vi mentorer og støttekontaktpersoner til rådighed i alle dele af landet. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan en støttekontaktperson fra Tella Consultants kan yde støtte og vejledning.

 

Book nu

Generelt er en støttekontaktpersons ansvar:

  • At være personlig vejleder og yde støtte
  • At være motiverende coach
  • At være systemguide
  • At være brobygger til uddannelse og job
  • At være guide til social-, kultur- og samfundsforståelse og afkodning af majoritetssamfundets normer og værdier/uskrevne regler
  • At være indgangsvinkel til det danske arbejdsmarked
  • At være støtte og guide i forbindelse med sundhedsvæsenet

 

Vores arbejdsmetoder på støttekontaktpersons-området varierer fra person til person, da alle mennesker er unikke og derfor tager læring til sig på forskellige måder.