Mentor-mentorstøtte-tolk-tolkning

Mentorstøtte

Mentorordninger er en del af kernen i Tella Consultants. Vores mentorer er integrationskonsulenter, som har en tæt kontakt med hver enkelt borger, hvor alle relationer er unikke og bygger på tillid.

I punkterne ‘Virksomhedsmentorer’ og ‘Mentor og støtte’/kontaktperson’ er de forskellige elementer ridset op for overblikkets skyld. Vi har den bedste erfaring med at kombinere dem til en helhedsorienteret individuel indsats.

De unikke aftaler og integrationskontrakter bliver udarbejdet i tæt samarbejde med kommunerne. Vi tilbyder mange forskellige komponenter i mentorordningerne, og her er mulighed for at kombinere, skrue op og ned for dele og selvfølgelig også at opfinde nye løsninger, alt efter behov.

 

Håndplukkede mentorer

Vores mentorer bliver altid udvalgt med udgangspunkt i den pågældende borger, så mentoren taler samme sprog og  har stor kendskab til både borgerens kulturelle baggrund og til det danske samfund og kultur. Dermed fungerer mentoren også som tolk og kulturformidler for vores nye medborger, og vil kunne støtte vedkommende lige præcis dér, hvor behovet er.

 

Som del af den indgåede integrationskontrakt udarbejder Tella Consultants’ mentorer en handleplan og udviklingsplan samt en kompetenceafklaring med borgeren. Tanken er at udarbejde en lavpraktisk handleplan, der er så konkret som overhovedet muligt, og at motivere borgeren til at nå de aftalte delmål og mål. Handleplanen har stort fokus på konkretisering og medansvar - borgeren skal empowers af et mentorforløb hos Tella Consultants og ikke blot have en støtteperson, der gør hverdagen nemmere. Denne handleplan bliver løbende ajourført, og borgeren og sagsbehandlere vil hele tiden have adgang til disse dokumenter.

 

Vi har bygget vores mentornetværk i tætte teams. Dvs. mentoren har den daglige kontakt med borgeren og bag sig har mentoren et hold, der bakker op ift. praktiske opgaver, procesregler, sparring, osv. Vi har mange gode resultater med denne særlige måde at yde mentorstøtte, hvor vores nye medborgere hurtigt bliver godt funderet i det danske samfund både i lokalmiljøet og i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

I flere tilfælde har de borgere, som har haft en mentor gennem Tella Consultants, nået så højt niveau og så stor forståelse af samfundet, at de i dag er ansat og fungerer som tolk eller mentor hos os.

Med afsæt i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven, loven om en aktiv socialpolitik og serviceloven sammensætter vi helhedsorienterede løsninger både for børn, unge og voksne.

Hensigten med indsatsen er at støtte borgeren og motivere til at opnå og/eller fastholde beskæftigelsesfremmende aktiviteter, jf. Integrationslovens § 23 A og C og loven om aktiv beskæftigelsesindsats LAB §2, stk. 2-13 samt LAB §31 B, C, D og E, eller andre opkvalificerende tilbud.

 

Gruppementor

Vi har mulighed for at tilrettelægge mentorstøtten, så indsatsen omfatter flere borgere på samme tid. Det kan f.eks. indeholde særligt tilrettelagt kursusforløb, åbne spørgetimer og samlet jobsøgning og jobparathed. Kontakt os og præsenter jeres behov og tanker, så skaber vi sammen den bedste løsning.

 

Book nu