Undervisning

Som et led i vores bestræbelser for at være brobygger mellem mennesker og kulturer er undervisning et af vores effektive redskaber. Her har vi mulighed for i større eller mindre grupper at gå i dybden med relevante emner for bæredygtig og livsvarig integration. Vores undervisningsform er professionel, uformel og inddragende for at deltagerne kan reflektere over deres egen indsats og udvikle sig personligt.

 

Vi har udarbejdet kursusforløb til nye medborgere i eksempelvis 'Ret og Pligt som borger' eller 'Kultur- og Samfundsforståelse'. Vi tilbyder uddannelses- og erhvervsorienteret undervisning, kompetenceafklaring og vejen til udvikling af kompetencer, social netværksdannelse, sprog og lektiehjælp m.m.

Vi tilbyder kurser og undervisning for folk, der arbejder med integration; (kommunalt) ansatte, frivillige, andre tolke og mentorer, hvor vi opdaterer og inspirerer om aktuelle problemstillinger og emner i de nære daglige opgaver.


Udvalget er stort, og vi udformer gerne specialtilrettelagte forløb.

 

Book nu