Foredrag-Holstebro-kulturforståelse-informationsafen

Foredrag

Vi tilbyder foredrag og oplæg til debat indenfor alle aspekter af integration og interkulturel forståelse. De tilrettelægges efter behov i forhold til emne, fokus og målgruppe, f.eks: flygtninge, private og offentlige aktører (kommuner, foreninger, NGO'ere, skoler, kirker m.m.), virksomheder, og andre som har berøringsflade med flygtninge.

Eksempler på tidligere afholdte foredrag:

'Folk fra Eritrea - baggrund, historie, kultur og skriftsproget' - for sproglærere og staten

'Rollemodel - fra én flygtning til en anden' - for flygtninge

'Mit liv som flygtning i Danmark - Kulturmødet' - for folkeskoler/kirkelige organisationer/NGO'ere/foredragsforening

'Fra Afrika til Danmark - Kulturchok/kulturforskel' - for folkeskoler/kirkelige organisationer/NGO'ere/foredragsforening

'Kvindernes rolle i samfundet/kulturforskel' - for kvindeorganisationer, folkeskoler/kirkelige organisationer/NGO'ere/foredragsforening

'Det danske arbejdsmarked/kulturforskel - uskrevne regler' - for flygtninge, indvandrere og sproglærere

'Kolonitiden og den politiske styreform i Angola og lande syd for Sahara' - for NGO'ere, foredragsforening og politiske organisationer

'Menneskerettigheder i Angola (Afrika)' - for NGO'ere, foredragsforening og politiske organisationer