Kulturformidling-kulturforståelse-tolkening-tolkebureau-mentor-Tella-consultants

Kulturformidling

Som kulturformidlere er vores rolle at være bindeled i mødet mellem den nye borger og samfundet. Kulturforståelse er en gensidig process, hvor mange skjulte lag skal afdækkes og forklares. Tit opnås større selvindsigt, når man skal forklare eller vise ting, som man selv tager for givet. For os handler integration om interaktion, hvor de involverede parter skal møde hinanden i åbenhed, respekt og tolerance.


I Tella Consultants har vi den brede og alsidige kulturforståelse, der gør os i stand til at identificere ubevidste adfærdsmønstre og uskrevne regler inden for forskellige kulturer. De egentlige arbejdsmetoder som kulturformidler varierer alt efter hvad der ønskes, hvilket publikum, der skal formidles til og hvilken form det skal være i, f.eks. undervisning, materialeudvikling, foredrag og nye samarbejdsprojekter. Alle ydelserne sammensættes efter behov, Tella garanterer altid stor faglighed, professionalisme og fleksibilitet.

Book nu