Services

Tella Consultants fremmer flygtninges gode integration og sameksistens i det danske samfund. Vores primære fokusområder er professionel tolkeservice og den borgernære mentorstøtte med henblik på permanent beskæftigelse eller uddannelse. Vi har specialiseret os særligt i mentor- og tolkestøtte til borgere fra Eritrea, men favner bredt med over 30 forskellige nationaliteter. Desuden deler vi gavmildt ud af vores dybe kulturforståelse i skræddersyet omfang og format. I samarbejde med kommuner og andre aktører indenfor integrationsområdet har vi opnået en lang række gode resultater, som vi er stolte af, og som driver os videre mod flere succeshistorier og nye initiativer.

Vores ekspertise udvikles i vores Videncenter, hvor viden fra vores samarbejdspartnere bliver knyttet sammen med vores praksiserfaring. Her sparrer og vidensudveksler vi med universiteter, integrationsafdelinger i kommuner, erhvervsnetværk, statslige instanser, interesseorganisationer og enkeltindivider.

Book nu