Videncenter

Tella Consultants faciliterer idéudvikling, vidensudveksling og udvikler dermed både egen og den offentligt tilgængelige viden.

Vi samarbejder med relevante aktører fra danske universiteter, fra NGO'er, fra virksomheder og virksomhedsnetværk, fra kommuner, sprogskoler og AMU-centre, og med enkeltindivider.

Vi supplerer vores praktiske erfaringer med ny viden fra forskning og med den store mængde erfaring, der ligger hos aktører, der har beskæftiget sig med integrationsområdet i mange år.

Vi udveksler erfaringer internt og deler vores erfaringer med andre interesserede.

Vores holistiske tilgang til individet er helt grundlæggende i vores arbejde med integration.

Vi ser, at kombinationen af relevant forskning og praktisk erfaring skaber uundværlig synergi og giver dybde og faglig tyngde i integrationsfaget, og på den måde skaber vi ny, evidensbaseret viden.

Tellas Videncenter fungerer som praktisk facilitator af de projekter, som Tella arbejder på. I alle vores projekter er det direkte samarbejde med flygtninge selv og deres input helt centrale for at udvikle nye tiltag.

Kontakt os gerne for at høre mere om igangværende projekter og for at høre om muligheden for et nyt samarbejde.