Vores Mål

Vi vil gøre overgangsfasen for nytilkomne borgere så problemfrit som overhovedet muligt og vi arbejder for forståelsen af, at et menneske uanset baggrund aldrig er en byrde, men en ressource, der kommer hele samfundet til gode. Vi vil nedbryde barrieren mellem vores nye borgere og det danske samfund, og bygge en bro mellem parterne, hvor fundamentet er værdier som tolerance, forståelse og medmenneskelighed. Vores mål med vores integrationsindsatser er en harmonisk sameksistens for alle borgere i et dynamisk og mangfoldigt samfund.

Vi vil øge den enkeltes og samfundets økonomiske, kulturelle og sociale kapital gennem vores arbejde i felten. Ved at kombinere vores praktiske erfaringer med den nyeste akademiske viden fra eksperter inden for integrationsområdet, er vi i konstant udvikling for at  skabe den bedst mulige indsats for vores nye medborgere. Derfor har vi etableret et videnscenter, der søger at forene den teoretiske viden med praksiserfaringer for at bidrage til den mest effektive, strømlinede og mest humane integrationsproces.

 

Vidensdeling

Al den værdifulde viden, som vi allerede har og fortsat forøger, skal komme så mange som muligt til gode. Derfor samarbejder vi med relevante aktører om at få udbredt vores viden om integrationsfeltet. Det kan være integrationsafdelinger i kommuner, flygtninge, universiteter, erhvervsnetværk, statslige instanser, enkeltindivider, interesseorganisationer og NGO'ere. Deres viden og erfaringer kombinerer vi med vores egne erfaringer og generelt alle de nyttige informationer, vi dagligt støder på.


Et delmål i at udbrede vores viden er, at vi som organisation vil ind og blande os i integrationsdebatten og agere platform og talerør for de parter, som ofte bliver overset og overhørt i debatten, med det formål at kunne bidrage til en mere nuanceret og saglig debat.

Se mere om dette under vores Videncenter.