Drivkraft

I Tella Consultants er vi drevet af nogle helt grundlæggende fælles værdier. Vi har alle et personligt engagement i at skabe de bedste forudsætninger for den gode integration. Vi benytter os af vores individuelle passion for at gøre samfundet mere harmonisk for alle og af vores individuelle kompetencer til at udvikle og tilbyde løsninger baseret på vores omfattende erfaringer. Ligeværdighed er vores tilgang til alle mennesker; om det er vores nye medborgere, samarbejdspartnere, kolleger, konkurrenter eller helt udenforstående er underordnet. Alle har værdi og alle skal have de bedst forudsætninger for at udleve deres fulde potentiale - til gavn for den enkelte og for samfundet generelt. Tella Consultants er på den måde fuld af ildsjæle, hvor alle gør deres ypperste for at udvikle et bæredygtigt og dynamisk samfund, der benytter sig af alle sine ressourcer på bedst mulig vis.

 

Virksomheden blev etableret af mor og søn i 2015, og de helt nære, familiære værdier og strukturer er en del af kernen. Internt er alle medarbejdere tæt forbundet i et omsorgsfuldt og opbyggende forhold, hvor vi støtter hinandens personlige udvikling, og sammen former og udvikler vi Tella Consultants. Tella er en familie, hvor vi påtager os et personligt ansvar overfor hinanden og alle vores samarbejdspartnere. Vi skaber relationer, der er baseret på tillid og professionalisme. Vi går skridtet videre og skaber nærværende kontakt med mennesket i sin helhed, da vi mener, at udvikling og forandring er en proces, hvor fokus skal ligge både på det faglige og på det personlige.

  • Vi skaber værdi ved at sætte mennesket i centrum
  • I fællesskabet sætter vi ambitiøse mål og stræber højere endnu
  • Vi vægter sociale resultater lige så højt som økonomiske og står til ansvar for disse resultater
  • Vi stræber efter innovative løsninger til gavn for vores borgere og samarbejdspartnere
  • Vi opbygger, fastholder og forbedrer gode relationer til vores interessenter
  • Vi behandler alle med respekt, ærlighed og loyalitet
  • Vi fokuserer på personlige resultater og udvikling
  • Vores forretning er bygget på åbenhed og gennemsigtighed
  • Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og forretningsetik

Ideologien i Tella Consultants bygger på, at alle individer er unikke; derfor kan der ikke arbejdes ud fra standardiserede og generelle virkemidler. Den bedste udvikling opnås ved en helhedsorienteret indsats, der er baseret på en forståelse af det enkelte individ.