Om Tella Consultants

Socialøkonomisk Integration

Tella Consultants er en landsdækkende socialøkonomisk virksomhed, som yder services til en lang række aktører inden for integrationsområdet. Vi gør alle vores ypperste for at udvikle et bæredygtigt og dynamisk samfund, der benytter sig af alle sine ressourcer på bedst mulig vis.

Vi leverer en høj og effektiv standard indenfor integration af asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Danmark. Sammen med vores alsidige samarbejdspartnere giver vi alle en chance og redskaber til at opbygge sit eget liv, og vi ser alle som unikke mennesker. Alle har værdi og alle kan skabe værdi.

Integration handler for os om interaktion og gensidig forståelse mellem vores nye medborgere og resten af samfundet.

Organisationsstruktur

Tellas organisationsstruktur understøtter virksomhedens vision om at være en vidensorganisation. Den flade struktur sikrer en god udnyttelse af medarbejdernes ressourcer, som samtidig skaber mulighed for vidensdeling på tværs af de forskellige teams. Dermed sikrer vi den korte beslutningsproces og strømliner al kommunikation, dokumentation, vidensdeling, analyser og intern kompetenceudvikling igennem hele organisationen.

Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der via ny teknologi forbinder medarbejdernes interne arbejde og udvider organisationens rækkevidde, så vi bedre kan nå borgere, kunder & samarbejdspartnere. Vi er tror fuldt og fast på, at denne ledelsesform medfører større lønsomhed og skaber værdiforøgelse i det felt vi arbejder i.