Hvad tilbyder Tella Consultants?

Tolkeservice

Tella Consultants tilbyder fremmøde-, telefon- og videotolkning. Vi yder professionel og empatisk tolkeservice på et højt niveau. Alle vores tolke er nøje udvalgt, og de er altid et upartisk medium. Punktlighed og ansvarlighed er helt essentielt. Tolkenes kulturforståelse sikrer en gensidig forståelse mellem parterne. Tavshedspligten er uomtvistelig iht. forvaltningslovens § 27, jf. straffelovens § 152. Læs mere om vores regler og arbejdsmetoder her.

Tolkeservice

Mentorstøtte

Vores mentorer støtter borgeren i at blive godt funderet i sin nye tilværelse i Danmark i alle relevante aspekter; socialt, beskæftigelses- og uddannelsesmæssigt, og i at føle ejerskab for egen udvikling. Derfor udarbejder Tella sammen med offentlige institutioner og private aktører helhedsorienterede løsninger til det enkelte individ med afsæt i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven, loven om en aktiv socialpolitik og serviceloven. Læs mere om vores mentorordninger her.

Mentorstøtte

Kulturformidling

I Tella Consultants har vi en alsidig og dyb kulturforståelse, der gør os i stand til at identificere ubevidste adfærdsmønstre og uskrevne regler inden for forskellige kulturer. Vi tilbyder kulturformidling, som imødekommer ønsker om fokus, hvilket publikum, der skal formidles til og hvilken form det skal være i, f.eks. undervisning, materialeudvikling, foredrag og nye samarbejdsprojekter. Læs mere om mulighederne her.

Kulturformidling

Socialøkonomisk Integration

Tella Consultants er en landsdækkende socialøkonomisk virksomhed, som yder services til en lang række aktører inden for integrationsområdet. Vi gør alle vores ypperste for at udvikle et bæredygtigt og dynamisk samfund, der benytter sig af alle sine ressourcer på bedst mulig vis. Vi leverer en høj og effektiv standard indenfor integration af asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Danmark. Sammen med vores alsidige samarbejdspartnere giver vi alle en chance og redskaber til at opbygge sit eget liv, og vi ser alle som unikke mennesker. Alle har værdi og alle kan skabe værdi. Integration handler for os om interaktion og gensidig forståelse mellem vores nye medborgere og resten af samfundet.

Tella-Consultants-Socialøkonomisk-Integration-Tolkeservice-mentørstøtte-mentor-Kulturformidling-fremmedetolkning-te­le­fon-vi­deo­tolk­ning